NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

T卫生活 307浏览 82评论 来源:申博官网备用网址_金沙2278jscom

台北时间11月2日,NBA例行赛,火箭104-90塞尔提克。

Harden飞身上篮

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Ariza上篮

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Howard大勾手

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Terrence Jones上篮

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Harden进攻左手暴扣

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Harden跳投

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Terry带球推进

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Ariza带球推进前场

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Canaan防守Rondo

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Papanikolaou防守Sullinger

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Canaan持球进攻

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Jeff Green后仰跳投

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Terry底线进攻

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Howard篮下勾手

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Harden带球推进前场

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Harden持球进攻

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Canaan持球进攻

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Harden进攻上篮

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Terry防守Marcus Smart

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Evan Turner持球进攻

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Rondo篮下挑篮

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Rondo观察场上形势

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Rondo持球进攻

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Olynyk带球进攻

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Bradley跳投

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Daniels跳投

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克

Motiejunas跳投

NBA例行赛:火箭104-90塞尔提克


与本文相关的文章